augustus 14, 2023 6:00 pm - 11:45 pm Marktplein Kalmthout